Home AZRUEN

Şahlar Ş.Şıxalibəyli


“Qeyri-üzvi materialşüyaslıq” ETL-nın böyük elmi işçisi

İş telefonu: +(994) 12 438 15 28
e-mail: shahlar_1@box.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2001,k.e.n., «Maye kristallar»,BDU
1983-1991, tələbə, kimya fakultəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004, böyük elmi işçi, Qeyri-üzvi materialşüyaslıq, BDU
1996-2004, mühəndis, «Maye kristallar» ETL, BDU
1992-1996, aspirant,BDU
1991-1992, laborant,kimya fakultəsi,BDU.
1988-1991, baş texnik, «Maye kristallar», BDU
17 məqalə
1 patent

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-üzvi materialşüyaslıq. Qeyri-üzvi materiallarin texnoloqiyası

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.Şıxalibəyli Ş.Ş.,Kerimova B.İ., NəcəfovaT.A. Kalium bromid və kalium sulfatın qarşılıqlı təsiri.//AzTU,Elmi əsərlər,fundamental elmlər.2008, cild VII (26), 2, s.123.
2. 1.Şıxalibəyli Ş.Ş.,Kerimova B.İ., NəcəfovaT.A. 20ºC-də natrium bromid və natrium sulfatın qarşılıqlı təsiri. //AzTU,Elmi əsərlər,fundamental elmlər..2008, cild VII (27), 3,s.123.

Bookmark and Share
© Baku State University