Home AZRUEN

İdris Məcid oğlu Əhmədov

K.e.d, professor, BDU Kimya fakultəsi, üzvi kimya kafedrasının müəllimi

tel: (99412) 4311067

e-mail:idrismecid@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01.10.1938, Qərbi Azərbaycan

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961 – Bakı Dövlət Universiteti
1966 – Xlorüzvi birləşmələr əsasında silisium birləşmələrinin sintezi (k.e.n.)
1985 – [4 + 2] – tsiklobirləşmə reaksiyası əsasında bəzi maddələrin sintezi, stereokimyası və praktiki əhəmiyyəti (k.e.d.)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

01.10.2007-ci ildə BDU kimya fakultəsi üzvi kimi kafedrasının professoru
I və II kurs magistrlarına Bioüzvi kimya, Fizioloji aktiv maddələrin sintezi və tətbiqi, üzvi maddələrin fizioloji aktivliyinin quruluşundan asılılığı fənnlərindən dərs deyir.
200 maqələdən 45-i müəlliflik şəhadətnaməsi, 50 məqalə isə Avropa jurnallarında cap olunmuşdur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) 1 k.e.d., 8 k.e.n., Türkiyənin Orta Doğu Texnik Üniversitetində prof. A.S.Demir və prof. C. Tanyeli ilə birlikdə 5 Ph.D və 20 magistr hazırlamışdır.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Asimmetrik və xemoenzomatik sintez. Xiral Lyuis turşularının sintezi və tətbiqi, optiki aktiv pirrol-, spirt-, aminspirtləri, 2,5-di (tiofen – 2-il) – 1H – pirroların Sintezi və onların əsasında yarım keçirici polimerlərinin sintezi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Almaniya, Rusiya, Türkiyə, Fransa və Azərbaycan Beynəlxalq Konfranslarında iştirak etmişdir.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  • I.M.Akhmedov, et.all. - “Conversation of homochiral amines, beta-amino alcohols and alpha-amino acids to their chiral 2-methylpyrrole derivatives. Tetrahedron-Asymmetry, 8, (50, p.753-757, MAR’ 13, 1997
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “Water-borne and air-drying oil-based resins”. Progress in organic coatings, v75, p. 65-71, 2003
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “enzymatic desymmetrization of meso-2,3-bis (acetoxymethyl) and bis(hydroxymethyl) substituted hexachloronorbornadiene derivatives. Tetrahedron: Assymetry, V15, p.307-310, 2004
  • I.M.Akhmedov, et.all. - “Synthesis of various camphor-based chiral pyridine derivatives”. Tetrahedron Letters, v45, 30, p.5799-5801, 2004
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “Chemoenzymmatic synthesis of ά- and α-acetoxylated cyclic ketones”. Tetrahedron: Assymetry, V15, p.1729-1733, 2004
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “One-pot synthesis of N-substitutes 2-methyl – 4,5,6,7-tetrahydroindole derivatives”. Tetrahedron Letters, v45, 52, 30, p.9627-9629, 2004
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “Enzymatic resolution of (±) -2-endo-hydroxymethyl and acetoxymethyl substituted herachlorononbornane derivatives”. Tetrahedron: Assymetry, V16(3), p.2315-2318, 2005
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “Hyperbranched fatty acid based air drying resins and their modification with melamine-formaldehyde resins”. Proceedings of JICEC05, 2005, MEC-1-27
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “Utilization of enzymes in synthetic organic chemistry”, Kimya Problemleri Jurnal, V1, p.13-27, 2006
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “A new soluble conducting polymer and its electronic devices”. Journal of Polymer Science, Part A. Polymer Chemistry. V44(7), p.2215-2225, 2006
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “The first enzymatic resolution of quaternary α – substituted cyclic ketones”. Tetrahedron: Asymmetry 17 (2006) 1125-1128
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “A soluble and multichromic conducting polythiophene derivative”. European Polymer Journal 42 (20060 2352-2360
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “Synthesis and characterization of hyperbranched and air drying fatty acid based resins”. Progress in organic Coatings 55 (2006) 330-336
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “The synthesis and lewis acid catalysed intramolecular cyclization of N(4,4-diethoxybuthyl)-2-substituted pyrroles”. III.International congress “Fine organic synthesis and catalysis”. 14-16 december 2005 Baku. Abstract of papers. Page:53-54
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “Synthesis and characterization of anew soluble conducting polymer and its electrochromic devices”. Organic Electronics, 7 (2006) 351-362.
  • I.M.Akhmedov, et.all. – “Base Mediated Aromatization of Carbonyl Condensation Products Derived from 2-(2-Bromoprop-2enyl)cyclohexanone Derivatives via ̀́Intramolecular Unsaturation Transfeŕ”. Helvetica Chimica Acta – V91 (2008)

KITABLAR

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Bookmark and Share
© Baku State University