Home AZRUEN

Kamil N. Haqverdiyev

k.e. n., dosent,”Kimyanın tədrisi metodikası kafedrası”, BDU

İş telefonu: (+99412) 438 72 96
E-mail : kamil_haqverdiyev@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun Qara Məmmədli kəndində anadan olub. 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirib. 1973-cü ildə Kimya fakültəsinin problem laboratoriyasına baş laborant vəzifəsinə işə qəbul edilib. 1973-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1990, dosent, kimyanın tədrisi metodikası kafedrası, BDU
1985,k.e.n., “Fenolların olefinlərlə müxtəlif katalizatorlar iştirakında alkilləşməsi”
1967-1973,tələbə,kimya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1976,baş laborant, BDU
1976-1984,kiçik elmi işçi, BDU
1984-1990,böyük elmi işçi, BDU
1990, dosent, kimyanın tədrisi metodikası kafedrası, BDU.
Tədris etdiyi dərslər: “Kimyanın tarixi və metodologiyası” və “Kimyanın
tədrisi metodikası”
130məqələ
2 dərs vəsaitlərinin sayı
21proqram

TƏDQIQAT SAHƏSI

Müasir kimya metodologiyasının nəzəri və eksperimental tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət
problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr 2007,

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Müasir kimya metodologiyasının aktual məsələləri. Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 2. 2002, səh. 41-52
2. Kimyanın tədrisində aktual məsələlər. Azərbaycan məktəbi. № 1. , 2002. səh 66-72
3. Kimyanın təlim üsulları, Müasir təbiətşünaslığın nəzəri praktiki və metodiki aspektləri(məqalələr və tezislər) Bakı-2003. səh 113-128
4. Elmi biliklər sistemində kimya metodologiyasının yeri, Azərbaycan Texniki Universiteti 2007, №4, səh 102-103
5. Kimya elmi və kimyanın metodologiyası, Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası 2008, №1, səh 49-54
6. Müasir kimyanın təşəkkül xüsusiyyətləri, Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası 2008, №2, səh 31-36
7. Elmi metod və metodologiyanın bəzi məsələləri, Azərbaycan məktəbi jurnalı 2008, №2, səh 23-29
8. Kimya metodologiyasının inkişafı, Azərbaycan Texniki Universiteti 2008, №4, səh

KITABLAR

K. N. Haqverdiyev Qeyri-üzvi kimyada anlayışların pilləli formalaşdırılması. Bakı BDU nəşriyyatı 1998. 20 səh. Metodiki vəsait.

Bookmark and Share
© Baku State University