Home AZRUEN

TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI

Kimya fakültəsinin Tələbə Gənclər Təşkilatı Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının kimya fakültəsində özəyi olub Tələbə Gənclər Təşkilatının fakültədə səlahiyyətli nümayəndəsidir.
Kimya fakültəsinin “Tələbə Gənclər Təşkilatı” nın fəaliyyət proqramı aşağıdakilərdən ibarətdir:
· Kimya fakültəsində görüşlərin keçirilməsi
· Kimya fakültəsində mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsi
· Müxtəlif istiqamətlərdə konfransların keçirilməsi
· Fakültədə xeyriyyə işlərinin keçirilməsi
· Konsert proqramlarının heyata keçirilməsi
· Təşkilat nəzdində yaradılmış klubların fakültədə fəaliyyətini heyata keçirmək
· Təşkilatda heyata keçirilən layihələr haqqında fakültəni məlumatlandırmaq
· Fakültədə tələbələrin hüquqlarını qorumaq

Fakültə Tələbə Gənclər Təşkilatının İdarə Heyətində 13 nəfər təmsil olunub.Təşkilatın strukturu aşağıdaki kimidir:
· Sədr
· 3 Sədr müavini
· 8 İdarə Heyətinin üzvü
· Katib

Hal Hazırda Təşkilatın sədri II kurs tələbəsi Hacı Xəzrin Vüqar qızıdır.

 

Bookmark and Share
© Baku State University