Home AZRUEN

Xəlilova Elmira Feyzi qızı

Baş müəllim, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU

İş telefonu: +(994) 12 438 10 49

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1954-cü ildə BDU-nun kimya fakültəsinə qəbul olunmuş və 1959-cu ildə bitirmişdir. Təyinat ilə BDU-nun „Fiziki və kolloid kimya“ kafedrasında laborant, baş laborant, assistent və baş müəllim vəzifələrində çalışıb.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1959, Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1959, BDU, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, laborant
1960, BDU, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, baş laborant
1962, BDU, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, assistent
1970, BDU, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, baş müəllim
“Fiziki kimya” , “Kolloid kimya”.
48 elmi əsər.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xalkoqenlərin oksidləri,üçlü, ikili xalkoqenid və xalkoloidlərin fiziki-kimyavi tədqiqi və termodinamikasi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007, Azərbaycan, Bakı şəhəri, „Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət“, Akad. H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans
2007, RF, Moskva şəhəri, Tətbiqi və ümumi kimya üzrə XVIII Mendeleyev adına qurultay

Bookmark and Share
© Baku State University