Home AZRUEN

“ZƏRIF ÜZVI SINTEZ” ETМ

“Zərif üzvi sintez” ETМ 2000-ci ilin may ayında Təhsil Nazirliyinin müvafiq sərəncamına uyğun yaradılmışdır.

Laboratoriyaya AMEA-nın akademiki A.M.Məhərrəmov rəhbərlik edir.
Laboratoriyada 32 elmi əməkdaş çalışır.
Onların 7 nəfəri elmlər doktorudur, 11 nəfəri isə kimya elmləri namizədidir.
“Zərif üzvi sintez” ETМ-ın əsas istiqaməti müxtəlif funksionaləvəzli oksiranların, tiiranların cintez üsullarının işlənib hazırlanması, onların nukleofil və elektrofil reagentlərlə qarşılıqlı reaksiyasından bifunksional birləşmələrin sintezi və onların funksional antimikrob, antioksidləşdirici və digər faydalı xassələrinin öyrənilməsindən ibarətdir.
Tiiranların və oksiranların “dopinq şəraitində” litium perxloratın iştirakında dimerləşməsi aparılmış və müvafiq dirianların və dioksanların sintez üsulu işlənib hazırlanmışdır.
Tərkibində metilenaktiv qrup saxlayan birləşmələrlə 1,2-epoksi-3-xlorpropanın alkilləşməsi sistemli aparılmış, quruluşundan asılı olaraq tədqiq və müəyyənləşdirilmişdir ki, reaksiya həm O-, həm də C-alkilləşmə istiqamətində gedir.
Sintez edilmiş oksiranların, tiiranların müxtəlif aminlərlə qarşılıqlı reaksiyasından 1,2-aminspirtlər və 1.2-amintiollar sintez edilmişdir. 1,2-Aminspirtlərin müxtəlif aldehidlər ilə kondensləşməsindən müvafiq 1,3-oksazolidinlər sintez və xarakterizə edilmişdir.
Aparılan tədqiqatlar məlum olmuşdur ki, sintez edilmiş birləşmələrin bəziləri öz antimikrob xassələrinə görə hazırda tibbdə geniş istifadə olunan preparatlardan – nitrofungin, karbol turşuları və s. xeyli nisbətən üstünlüyə malikdir.
Məhz buna görə də bir neçə Azərbaycan Milli Patenti alınmışdır.

“Zərif üzvi sintez” ETМ bir sıra xarici ölkə alimləri ilə əməkdaşlıq edir.

1. ABŞ – Minnesota Universiteti – k.e.d., prof. V.V. Jdankin
2. Rusiya – Moskva Dövlət Universiteti “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri, Rusiya EA-nın akademiki N.S.Zefirov, kimya elmləri doktoru, k.e.d., professor N.V.Zık. “Radiokimya” kafedrasının müdiri, k.e.d., professor V.M.Fedoseyev.
3. Rusiya – Moskva Zərif Kimya Texnologiyası Akademiyasının “Üzvi kimya” kafedrası, k.e.d., professor A.D.Şutelov və k.e.d., professor Borisova E.N.
4. Rusiya – Moskva Zərif Kimya Texnologiyası Akademiyasının “Biotexnologiya” kafedrasının müdiri, Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının akademiki, k.e.d., professor V.İ.Şveç.
5. Rusiya – Rusiya EA-nın Elementüzvi Birləşmələr İnstitutu “Fizioloji fəal flüorüzvi birləşmələrin sintezi” laboratoriyasının müdiri, k.e.d., professor N.D.Çkanikov.
6. Rusiya – Kazan Kimya Texnologiyası Universiteti, “Bioloji fəal maddələrin sintezi” laboratoriyasının müdiri, k.e.d., professor F.Hüseynov.
7. İran İslam Respublikası – Azad Tehran Universiteti, Üzvi kimya bölməsi, M.N.Barmaki.
8. Türkiyə, Orta Doğu Texniki Universiteti, professor Metin Balçı.

“Zərif üzvi sintez” ETМ-nın ştat üzrə əməkdaşların siyahısı

Soyadı, Adı, atasının adı

Vəzifəsi

Elmi dərəcəsi

Elmi adı

Ştat
(tam və ya 0,5)

1

Məharrəmov Abel Məmmədəli oğlu

laboratoriya müdiri

k.e.d.

prof

0,5 şt

2

Nağıyev Farid Nadir oğlu

aparıcı elmi işçi

k.e.n.

-

1 şt

3

Xəlilov Əli Nəriman oğlu

böyük elmi işçi

k.e.n.

-

1 şt

4

Musayeva Sima Arif qızı

elmi işçi

-

-

1 şt

5

İsmiyev Arif İdris oğlu

böyük elmi işçi

k.e.n.

dos

0,5 şt

6

Abbasova Mahirə Allahverdi qızı

böyük laborant

-

-

1 şt

7

Məhərrəmov Məhərrəm Nəcəf  oğlu

baş elmi işçi

k.e.d.

prof.

1  şt

8

Əhmədov İdris Məcid oğlu

baş elmi işçi

k.e.d.

prof.

0.5  şt

9

Əhmədov Əhməd Ismayıl oğlu

böyük elmi işçi

k.e.n.

-

0.5  şt

10

Lütfəliyev Adil Həsən oğlu

aparıcı elmi işçi

k.e.n.

-

1 şt

11

Hüseynova Afət Teymur qızı

böyük elmi işçi

k.e.d.

dos.

0,5 şt

12

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

kiçik elmi işçi

-

-

0.5  şt

13

Qafarova Lalə Yasin qızı

böyük laborant

-

-

1 şt

14

Fətəliyeva Sevinc Aqil qızı

böyük laborant

-

-

1 şt

15

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

elmi işçi

k.e.n.

-

0,5 şt

16

Əsgərova Aytən Rafiq qızı

kiçik elmi işçi

-

-

0.5  şt

17

Qarazadə Xatirə Ağacəlil qızı

böyük elmi işçi

k.e.n.

-

0,5 şt

18

Dürüskari Gülnarə Şamil qızı

elmi işçi

-

-

1 şt

19 Şıxəliyev Namiq Qürbət
aparıcı elmi işçi
k.e.d.
dos.
0,5 şt.
20
Qurbanov Ataş Vahid
aparıcı elmi işçi
k.e.n.
dos.
1 şt.
21
Əsgərov Rizvan Kamil
aparıcı elmi işçi
k.e.n.
dos.
1 şt.
22
Əhmədova Nigar Eyvaz
emi işçi
-
-
1 şt.
23
Alıyeva Xatirə Nəriman
kiçik elmi işçi
-
-
1 şt.
24
Əmrahov Nurlan İsmayıl
kiçik elmi işçi
-
-
0,5 şt.
25
Hüseynov Elnur Zatəli
kiçik elmi işçi
-
-
0,5 şt.
26
Məmmədova Günay Zahid
kiçik elmi işçi
-
-
1 şt.
27 Səfərova Aytən Şahin
kiçik elmi işçi
-
-
1 şt.
28 İbrahimova Şəfiqə Aydın
kiçik elmi işçi
-
-
0,5 şt.
29 Babayeva Günel Sucayət
elmi işçi
-
-
0,5 şt.
30 Əsədov Xəmməd Əsəd böyük elmi işçi k.ü.f.d. - 1 şt.
31 Qurbanova Məlahət Müsrət böyük elmi işçi k.e.d. prof. 0,5 şt.
Bookmark and Share
© Baku State University