Home AZRUEN

Dövlət imtahan sualları

12/03/2010

Siz bu linkdən istifadə edərək 2010 ili üçün dövlət imtahan suallarını əldə edə bilərsiniz.  Analitik kimya, Fiziki kimya, Üzvi kimya, Ümumi və qeyri-üzvi kimya , Ekoloji kimya fənnindən imtahan sualları daxil edilmişdir.

Bookmark and Share
© Baku State University