Home AZRUEN

ELMİ FƏALİYYƏT

15/03/2010

Bakı Dövlət Universitetini kimya fakültəsinin tələbələri imtahanları uğurla verdikdən sonra  yay istehsalat praktikasında  iştirak edəcəklər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,tələbələr bu təcrüb prosesləri zavod, labaratoriya və elmi araşdırmalar mərkəzində keçirlər, nəticə də tələbələr nəzəri biliklərlə yanaşı praktiki təcrübələrə yiyələnirlər. Gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olmaları üçün BDU-də gözəl imkanlar yaradılmışdır.  Siz bu istifadə edərək baxa bilərsiniz.

Bookmark and Share
© Baku State University