Home AZRUEN

Elmi konfans

12/05/2012

Kimya Fakültəsi Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu ilə birlikdə 2012-ci il may ayının 15-16-da Ümummilli  lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqatçıların VI Respublika Elmi Konfransı keçiriləcəkdir.

Bookmark and Share
© Baku State University