Home AZRUEN

Həmkarlarda yeni nəfəs

06/03/2010

06.03.2010 il tarixində kimya fakültəsinin tələbə həmkarlar ittifaqının sədri Allahverdiyev İ.Şirin failliyəti haqqında yekun heasbatı dinlənilmiş və məqbul hesab edilmişdir.Tədbirin gedişində fakültə tələbələrinin səs verməsi ilə tələbə həmkarları ittifaqının yeni sədri və büro üzvləri seçilmişdir.

Bookmark and Share
© Baku State University