Home AZRUEN

Kimya fakültəsində genişləndirilmiş Elmi Şura keçirildi

15/03/2010

Elmi Şurada "Neft sənayesində Nanotexnalogiya" (Fundamental elmi tədqiqat , İxtira və tətbiq) işinin Azərbaycan Dövlət Mükafatına təqdim edilməsi müzakirə edilmiş  və   BDU-nun elmi şurası qarşısında vəsadət qaldırılması qərara alınmışdır. Müzakirələrdə BDU-nun rektoru akademik A.M.Məhərrrəmov, Elmi işlər üzrə prorektor prof. İ.Ə.Əliyev və ARDNŞ məsul işçisi prof. E.Şahbazov iştirak etmişdir.Təqdim olunan işin qısa məzmunu barədə Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrasının müdiri dos. M.Ramazanov  çıxış etmişdir.

Bookmark and Share
© Baku State University