Home AZRUEN

Kimya fakültəsinin müəllimləri İXTİRAÇILIQ SAHƏSİNDƏ ÜÇÜNCÜ RESPUBLİKA MÜSABİQƏSİNİN qalibləri oldular.

06/05/2016

Kimya fakültəsinin müəllimləri akad.A.M.Məhərrəmov, prof.A.Ə.Əzizov, prof.R.M.Alosmanov, k.e.n.İ.A.Bünyad-zadə  İXTİRAÇILIQ SAHƏSİNDƏ ÜÇÜNCÜ RESPUBLİKA MÜSABİQƏSİNİN qalibləri oldular və Azərbaycan Respublikasının Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən I dərəcəli Diplom ilə təltif olundular. 

Bookmark and Share
© Baku State University