Home AZRUEN

Kimya fakültəsinin professoru Qazaxstan-Britaniya Texniki Universitetində beynəlxalq ekspert kimi iştirak edib.

02/05/2016

Kimya fakültəsinin dekanı "Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası" kafedrasının professoru Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu Əzizov Qazaxstan-Britaniya Texniki Universitetində ali təhsil sistemində 26-29 aprel 2016-cı il tarixlərində keçirilmiş xarici auditin ekspert qrupunun işində beynəlxalq ekspert kimi iştirak edib.

Bookmark and Share
© Baku State University