Home AZRUEN

KİMYA İLİ

18/05/2011

Beynəlxalq nəzəri və tətbiqi kimya  ittifaqının təşəbbüsü ilə  və  SNESKO –nun dəstəyi ilə  2011-ci il BMT tərəfindən «Kimya» ili elan olunmuşdur. «Kimya həyatımız, kimya gələcəyimizdir»  devizi altında keşən bu ildə BDU -nun kimya fakültəsində  də  bir sıra tədbirlər keşirilir. Onlardan biri də Almaniyanın kimya avadanlığı və cihazları istehsal edən Neş və Vezerman şirkətlərinin rəhbərləri ilə birgə keşirilən bir günlük seminardır. Seminarda Neş firmasının  istehsal etdiyi termiki analiz cihazları, cihazların tətbiq sahələri haqqında firmanın Şərqi Avropa üzrə meneceri Lex Gersinq məruzə ilə şıxış etdi. O, bu cihazlardan polimer, neft və kimya sənayesində, qeyri-üzvi və tikinti materialları sahəsind, ətraf mühiitn mühafizəsi sahəsində, bərk maddələri, sulu məhluların  termo – fiziki xassələrinin syrənilməsi istiqamətində ətraflı məlumat verdi. Firmadan kimya fakültəsinə alınmış STA -449 F3 Yupiter kütlə – spektrometrlə birləşdirilmiş derivatoqraf işə salındı və seminar iştirakşıları onun iş prinsipi ilə tanış oldular.

«Vezerman» şirkətinin rəhbəri Valentin Fişerin  də kimya laboratoriyaları üşün   istehsal edilən mebellər haqqında məlumatı maraqla dinlənildi.

Bookmark and Share
© Baku State University