Home AZRUEN

Ümummili Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların "KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" X Respublika Elmi Konfransı keçirilib.

05/05/2016

04 may 2016-cı il tarixlərində Kimya fakültəsində Ümummili Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların "KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" X Respublika Elmi Konfransı keçirilib. Konfransda BDU-nun Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.H.Kazımzadə çıxış edib.

Bookmark and Share
© Baku State University