Home AZRUEN

Təltif

05/04/2011

BDU-nun rektoru ,"Üzvi" kimya kafedrasının müdiri akademik A.M.Məhərrəmov Birləşmiş Millətlərin ictimai Təltiflər üzrə Şurasının Beynəlxalq Mükafatlar Birliyinin "Şərəf və Vicdan"  Avropa Ordeninə layiq görülüb.Akademik A.M.Məhərrəmov " Elm və təhsil sahəsində böyük xidmətlərinə görə" bu yüksək adla mükafatlandır ılıb.

Bookmark and Share
© Baku State University