Home AZRUEN

1. Common and inorganic chemistry

ILYASLI TEYMUR MAMED
Sadigov Fuad Mikayil
Oktay Aliyev
Yaqubov Naği İbrahim oqlu
Djafarova Egana Karim
Mamedova Lala Aligasanovna
Mammadova Saba Guseynkhan
Rena F. Abbasova
Heydarov Bahadur
Huseynova Humay
Aliyev Kazim
Veyisova Sitara
Baghiyeva Malahat


2. Organic chemistry

Abel М.МAHARRAMOV
Aliyev Ismail Ahmadalih
Maggeram N. Maggeramov
Gasimov Rakif Atakishi
İsmayilov Valeh
Yusubov Niftali
Mushginaz A. Akhundova
Ulvia F. Askerova
Akhmedov Idris Mecid oglu
Mirza A.Allahverdiyev
Mamedov Iskender Alirza
Malahat M. Kurbanova
Huseynova Afet Temur q.
Quliyev Akhmedaga Nemat
Zara A. Mamedova
Alieva Elmira Cherkez
Ragimova Almaz
Inara T. NAGIEVA
Nurlana D. Sadikhova
Hasanova Ulviyya 
Ismiyev Arif
Shixaliyev Namiq
Qarazada Khatira


3. Physical and colloid chemistry
Ahmadov Eldar Isa ogli
Jafarov Yasin Isa
Iskandarova Kabira Abdul Ahad
Mirzaliyeva Sakina Elyaz
Kerimly Fuad Shamsaddin
Gahramanov Taleh Ordukhan
Mamedov Sabit Eyyub
Gadzhiev Sardar Magomed
Khalilova Elmira Feyzi
Mirzai Jabrayil Israfil
Shahverdiyev  Yashar Khankishi
Mustafayeva Almaz Latif 


4. Analytical chemistry

Aliyeva Rafiqa Alirza qizi
Famil M.Chiragov
Babaev Ahmed Qasim
Nagiev Khalil Jamal
Abdullaev Rizvan Ahmed
Mugalova Gulshen Ramiz
Mammadov Polad Rasim
Hamidov Sahil Zahid
Gullarli Gullu Huseynali
Khalilova Farqana Qurban
Mammadova Minaya Farhad


5. Oil chemistry and chemistry technology
Musa R.Bayramov
Gasim Zulfaly Husseynov
Natiq Y.Zeynalov
MAMEDOV IBRAHIM
Gasimova Shargiya Zeynal
Huseynova Rahila Ashraf
Hasanova Gulnara


6. Chemistry of high-molecular compounds
Oktay H. Akperov
Abdul Seid A. Azizov
Rasim M. Alosmanov
Elchin O.Akperov
Elgul Abdullayeva
Malikov Elvin7. Teaching methods of chemistry
AZIZOV AYYUB
Kamil N. Hagverdiyev
Abdullayeva Tamilla Nusrat
Abdinbayova Rana Tofiq
Ibadov Ibad Huseyn
Mammadov Nabir Vali
Pashayeva Arzu Abulfat
Malikyeqanova Nazakat Shamil

Bookmark and Share
© Baku State University