"Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfransı

Kimya fakultəsində 2019-cu il may ayının 15-16-da doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçılarınÜmummilli Lider Heydər Əlyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə və Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş  “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfransı keçiriləcəkdi

OTHERELAN