TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI

Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin təşkilatçılığı ilə18-19 may 2020-ci il tarixlərindəÜmummilli Lider Heydər Əliyevinanadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR”MÖVZUSUNDATƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI keçiriləcəkdir.Elmi konfrans Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn formatda olmaqla saat 12:00-da başlayacaqdır.Virtual elmi konfransda iştirak etmək istəyən şəxslərin 15 may 2020-ci il saat 17:00-dək  eshukurov@bsu.edu.az ünvanına müraciət etməsi xahiş olunur.Digər elanlar

<p>Microsoft Teams platforması &uuml;zərindən &ldquo;Kristalların rentgen quruluş analizi ilə &ouml;yrənilməsi&rdquo; m&ouml;vzusunda onlayn m&uuml;hazirə</p>
<p>&quot;Kimyanın aktual problemləri&rdquo; XIII Beynəlxalq elmi konfransı</p>