Microsoft Teams platforması üzərindən “Kristalların rentgen quruluş analizi ilə öyrənilməsi” mövzusunda onlayn mühazirə

Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Zərif üzvi sintez” ETL-nın aparıcı elmi işçisi,Portuqaliyanın Lissabon Universitetində uzunmüddətli elmi ezamiyyətdə olan kimya üzrə fəlsəfə doktoruAtaş V. Qurbanov22 may 2020-ci il saat 15:00-da BDU-nun tələbələri üçün Microsoft Teams platforması üzərindən “Kristalların rentgen quruluş analizi ilə öyrənilməsi” mövzusunda onlayn mühazirə keçəcəkdir. Virtual mühazirədə iştirak etmək istəyən şəxslərin 21 may 2020-ci il saat 17:00-dəkeshukurov@bsu.edu.az ünvanına müraciət etməsi xahiş olunur.

Digər elanlar

<p>TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI</p>
<p>&quot;Kimyanın aktual problemləri&rdquo; XIII Beynəlxalq elmi konfransı</p>