Kimya fakültəsinin “Analitik kimya” kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” VIII Respublika Elmi konfrans

22-23 dekabr 2020-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetində Kimya fakültəsinin Analitik kimya” kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” VIII Respublika Elmi konfransı keçiriləcəkdir. Koordinasion birləşmələr kimyasına apardığınız elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə dair əvvəllər nəşr olunmamış materialları tezislər formasında konfransın təşkilat komitəsinə təqdim edə bilərsiniz. Tezislər 1-2 səhifə olmaqla aşağıdakı tələblərə uyğun şəkildə tərtib edilməlidir:- Tezisin adı iri hərflərlə, Times New Roman, 12 şriftlə (B) çap olunmalıdır;- Müəllifin adı, atasının adı, soyadı, elektron ünvanı- Tezisi göndərən müəssisə, təşkilat, firma və şəhərin adı (K)- Tezislərin mətni kompüterdə Microsoft Word proqramında, Times New Roman, 12 şriftlə (1 abzas), 1,15 intervalla, sağ və soldan 15 mm, yuxarı və aşağıdan 15 mm məsafə saxlanılmaqla çap olunmalıdır.- Tezislər azərbaycan, rus və ingilis dillərində A5 formatda qəbul olunur.- məruzəçinin adının altından xətt çəkilməlidir.Təqdim olunan tezislər göstərilən tələblərə cavab vermədiyi halda qəbul olunmayacaq. Tezisləri 15 dekabr 2020-ci il tarixinə qədər fidan_chem@rambler.ru ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Əlaqə telefonu: 055 3779168 (k.ü.f.d. Bəhmənova Fidan)        Təşkilat Komitəsi

Digər elanlar

<p>25-26 MAY 2021-ci il tarixində &Uuml;mummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ild&ouml;n&uuml;m&uuml;nə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqat&ccedil;ıların &laquo;KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ&raquo; XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı ke&ccedil;iriləcəkdir.</p>
<p><span style="color:#222222">Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın&nbsp;dissertasiya işinin Elmi seminarının m&uuml;zakirəsi olacaqdır</span></p>
<p>Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın&nbsp;2306.01-&ldquo;&Uuml;zvi kimya&rdquo; ixtisası &uuml;zrə kimya &uuml;zrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq &uuml;&ccedil;&uuml;n&nbsp;təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda m&uuml;zakirəsi ke&ccedil;iriləcək.</p>
<p>Microsoft Teams platforması &uuml;zərindən &ldquo;Kristalların rentgen quruluş analizi ilə &ouml;yrənilməsi&rdquo; m&ouml;vzusunda onlayn m&uuml;hazirə</p>
<p>TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI</p>
<p>&quot;Kimyanın aktual problemləri&rdquo; XIII Beynəlxalq elmi konfransı</p>