Kimya fakültəsinin “Analitik kimya” kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” VIII Respublika Elmi konfrans

22-23 dekabr 2020-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetində Kimya fakültəsinin Analitik kimya” kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” VIII Respublika Elmi konfransı keçiriləcəkdir. Koordinasion birləşmələr kimyasına apardığınız elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə dair əvvəllər nəşr olunmamış materialları tezislər formasında konfransın təşkilat komitəsinə təqdim edə bilərsiniz. Tezislər 1-2 səhifə olmaqla aşağıdakı tələblərə uyğun şəkildə tərtib edilməlidir:- Tezisin adı iri hərflərlə, Times New Roman, 12 şriftlə (B) çap olunmalıdır;- Müəllifin adı, atasının adı, soyadı, elektron ünvanı- Tezisi göndərən müəssisə, təşkilat, firma və şəhərin adı (K)- Tezislərin mətni kompüterdə Microsoft Word proqramında, Times New Roman, 12 şriftlə (1 abzas), 1,15 intervalla, sağ və soldan 15 mm, yuxarı və aşağıdan 15 mm məsafə saxlanılmaqla çap olunmalıdır.- Tezislər azərbaycan, rus və ingilis dillərində A5 formatda qəbul olunur.- məruzəçinin adının altından xətt çəkilməlidir.Təqdim olunan tezislər göstərilən tələblərə cavab vermədiyi halda qəbul olunmayacaq. Tezisləri 15 dekabr 2020-ci il tarixinə qədər fidan_chem@rambler.ru ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Əlaqə telefonu: 055 3779168 (k.ü.f.d. Bəhmənova Fidan)        Təşkilat Komitəsi

Digər elanlar

Abiyeva Arzu Yunus qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək
Kərimli Fuad Şəmsəddin oğlunun "Fiziki kimya" ixtisası üzrə kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyaişinin müdafiəsi keçiriləcək
Kərimli Fuad Şəmsəddin oğlunun kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək
Ümummilli lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş  doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI» respublika  Elmi Konfransı keçiriləcəkdir.
Lalə Məhərrəmovanın təqdimatında elmi seminar keçiriləcək
Müşkünaz Həsənovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.
Əfəndiyeva Nərmin Tofiq qızının elmi seminarda çıxışı olacaq.
Kimya fakültəsində ustad dərsi keçiriləcək
Kimya fakültəsində ustad dərsi keçiriləcək
"Şuşa ilinə həsr olunmuş Xarıbülbül rəsm müsabiqəsi" keşirilir
Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında magistrantların dissertasiya işlərinin müzakirəsi aparılacaq
Şəhla ədalət qizi ibrahimovanin kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dis­sertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.
Arzu Yunus qızı Abiyevanın 2301.01 - Analitik kimya ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir
Qəhrəmanova Günel Hacı qızının dissertasiya işinin  ilkin müzakirəsi keçiriləcək
Farid Nadir oğlu Nağıyevin elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir
Babayeva Turanə Əlləz qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün dissertasiya işinin  ilkin müzakirəsi keçiriləcək
Məhruzə İsmayıl qızı Şatirovanın elmlər doktoru dissertasiyasının ED 2.16 dissertasiya şurasının nəzdində olan seminarda müzakirəsi olacaqdır
Gülnar Tofiq qızı Süleymanovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin əsas müdafiəsi keşiriləcəkdir
Gözəl Hüseyn qızı İbrahimovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin əsas müdafiəsi keçiriləcəkdir
Kərim Əvəz oğlu Quliyevin  elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək
Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin əsas müdafiəsi keçiriləcək
Gülnar Tofiq qızı Süleymanovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi seminarı keçiriləcək
İbrahimova Gözəl Hüseyn qızının  kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda müzakirəsi keçiriləcək.
25-26 MAY 2021-ci il tarixində Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı keçiriləcəkdir.
ED 2.16 Dissertasiya Şurasında Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir
ADPU-nun dosenti Quliyev Kərim Əvəz oğlunun dissertsiya işinin müzakirəsi olacaqdır
Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın dissertasiya işinin Elmi seminarının müzakirəsi olacaqdır
Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın 2306.01-“Üzvi kimya” ixtisası üzrə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda müzakirəsi keçiriləcək.
Microsoft Teams platforması üzərindən “Kristalların rentgen quruluş analizi ilə öyrənilməsi” mövzusunda onlayn mühazirə
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI
"Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfransı