25-26 MAY 2021-ci il tarixində Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı keçiriləcəkdir.

25-26 MAY 2021-ci il tarixində Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» XIV Beynəlxalq Elmi Konfransı keçiriləcəkdir.Konfransın proqramında göstərilən bölmələr üzrə materialların qəbulu və dinlənilməsi nəzərdə tutulur:
  •  Üzvi kimya, Neft kimyası, Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

  •  Qeyri-üzvi kimya, Fiziki kimya, Analitik kimya, Kimyanın tədrisi metodikasıTəqdim olunan materiallar aşağıdakı təlabatlara uyğun qəbul olunur:- Materialın həcmi 1-2 səhifə A5 formatında 1 intervalla, (yuxarı, aşağı, sag 1,5 sm; soldan 2 sm olmaqla) azərbaycan, rus və ya ingilis dilində Times New Roman-12 şriftləri ilə çap olunmalıdır.- Materiallar göndəriləcək mail: [email protected]- Çıxış edəcək müəllifin adının altından xətt çəkilməli, İşlədiyi təşkilat və e-mail adresi gostərilməlidir.- Materialların tərtib olunma nümunəsi aşağıdakı kimidir.СЕЛЕКТИВНОЕ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ ЭТИЛБЕНЗОЛА НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТАХ ТИПА ZSM-5Ф.Ш.Керимли, С.Э.МамедовБакинский Государственный Университет[email protected]MətnƏdəbiyyatKonfransda iştirak etmək üçün tezislər 07 may 2021-ci il tarixə qədər təşkilat komitəsinə təqdim olunmalıdır.Materialların konfransdan sonra cap olunması nəzərdə tutulub. Əvvəlcə nəşr olunmuş, elmi yeniliyi olmayan, standartlara cavab verməyən materiallar təşkilat komitəsi tərəfindən geri qaytarılacaq!Ünvan: Bakı şəhəri Z.Xəlilov küç. 23, BDU-nun kimya fakultəsi 377-ci otaq.Əlaqə telefonu: (+994)12-539-09-53, (+994)55-834-50-43 (+994)70-680-14-99e-mail: [email protected]Məsul katib: Ofelya Balayeva

Digər elanlar

Abiyeva Arzu Yunus qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək
Kərimli Fuad Şəmsəddin oğlunun "Fiziki kimya" ixtisası üzrə kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyaişinin müdafiəsi keçiriləcək
Kərimli Fuad Şəmsəddin oğlunun kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək
Ümummilli lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş  doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI» respublika  Elmi Konfransı keçiriləcəkdir.
Lalə Məhərrəmovanın təqdimatında elmi seminar keçiriləcək
Müşkünaz Həsənovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.
Əfəndiyeva Nərmin Tofiq qızının elmi seminarda çıxışı olacaq.
Kimya fakültəsində ustad dərsi keçiriləcək
Kimya fakültəsində ustad dərsi keçiriləcək
"Şuşa ilinə həsr olunmuş Xarıbülbül rəsm müsabiqəsi" keşirilir
Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında magistrantların dissertasiya işlərinin müzakirəsi aparılacaq
Şəhla ədalət qizi ibrahimovanin kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dis­sertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.
Arzu Yunus qızı Abiyevanın 2301.01 - Analitik kimya ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir
Qəhrəmanova Günel Hacı qızının dissertasiya işinin  ilkin müzakirəsi keçiriləcək
Farid Nadir oğlu Nağıyevin elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir
Babayeva Turanə Əlləz qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün dissertasiya işinin  ilkin müzakirəsi keçiriləcək
Məhruzə İsmayıl qızı Şatirovanın elmlər doktoru dissertasiyasının ED 2.16 dissertasiya şurasının nəzdində olan seminarda müzakirəsi olacaqdır
Gülnar Tofiq qızı Süleymanovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin əsas müdafiəsi keşiriləcəkdir
Gözəl Hüseyn qızı İbrahimovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin əsas müdafiəsi keçiriləcəkdir
Kərim Əvəz oğlu Quliyevin  elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək
Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin əsas müdafiəsi keçiriləcək
Gülnar Tofiq qızı Süleymanovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi seminarı keçiriləcək
İbrahimova Gözəl Hüseyn qızının  kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda müzakirəsi keçiriləcək.
ED 2.16 Dissertasiya Şurasında Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir
ADPU-nun dosenti Quliyev Kərim Əvəz oğlunun dissertsiya işinin müzakirəsi olacaqdır
Nigar Eyvaz qızı Əhmədovanın dissertasiya işinin Elmi seminarının müzakirəsi olacaqdır
Aytən Rafiq qızı Əsgərovanın 2306.01-“Üzvi kimya” ixtisası üzrə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarda müzakirəsi keçiriləcək.
Kimya fakültəsinin “Analitik kimya” kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” VIII Respublika Elmi konfrans
Microsoft Teams platforması üzərindən “Kristalların rentgen quruluş analizi ilə öyrənilməsi” mövzusunda onlayn mühazirə
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI
"Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfransı