06-06-2017
 

TİXOMİROV VLADİMİR İVANOVİÇ

11 aprel 1881-ci ildə anadan olmuşdur. Peterburq Universitetini bitirdikdən sonra 1911-1914-cü illərdə Peterburq Politexnik İnstitutunda Fiziki kimya kafedrasında assistent vəzifəsində çalışmış, 1921-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika kafedrasında, 1922-1936-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında və 1936-1946-ci illərdə BDU-nun Fiziki kimya kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1930-cü ildə professor adı almışdır. Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüş və “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Elmi tədqiqatları Bakı neftinin və neft məhsullarının emalı zamanı baş ve­rən mürəkkəb fiziki-kimyəvi proseslər, vulkanik küllərin, gillərin (o cümlədən bentonit gillərin) və bəzi mineralların katalitik xassələrinin öyrənilməsinə aiddir. Bentonit və digər gillərin montmorillonit tərkibini, yuyucu və ağardıcı xassələrini tədqiq etmişdir. 1907-ci ildə nəşr etdiyi üçlü sistemlərin kimyəvi tarazlığına dair məqaləsi sonralar «Tixomirov effekti» kimi kimya ədəbiyyatına daxil olmuşdur.

Azərbaycanda milli kadrların yetişməsində böyük əmək sərf etmişdir. Hazırladığı elmi kadrlara EA-nın müxbir üzvü B.A.Dadaşovu, professor M.Belenkiyni, Ə.İsmayılzadəni, M.Məlikzadəni və s. misal göstərmək olar. Fiziki-kimyaya, termodinamikaya və kolloid kimyaya dair dərsliklərin müəllifidir.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU