06-06-2017
 

ƏLƏKBƏROVA SƏKİNƏ ƏŞRƏF QIZI

1906-cı ildə anadan olmuşdur. Əvvəlcə Aşqabad şəhərində ibtidai məktəbi, sonra isə şəhər gimnaziyasını bitirmişdir. 1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin təbiət fakültəsini qırmızı diplomla bitirdikdən sonra, BDU-nun Fiziki və kolloid kimya kafedrasının aspiranturasına daxil olmuşdur. 1939-cu ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra pedaqoji fəaliyyətini ömrünün axırına qədər BDU-da davam etdirmişdir. 1944-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1950-ci ildə Fiziki kimya kafedrasında dosent vəzifəsini tutmuşdur. 1952-1958-ci və 1980-82-ci illərdə iki dəfə Kimya fakültəsinin dekanı seçilmişdir. 1958-65-ci illərdə Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1976-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1976-cı ildə Fiziki kimya ixtisası üzrə professor adını almışdır.

Elmi və pedaqoji fəaliyyətinin nəticələri 85 elmi əsərdə, o cümlədən, 3 kitabçada öz əksini tapmışdır. Rəhbərliyi ilə 6 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

 

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU