06-06-2017
 

SADIQOV ZİYƏDDİN ƏJDƏR OĞLU

22 dekabr 1934-cü ildə anadan olmuşdur. 1954-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olunmuş, 1959-cu ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə başa vuraraq aspiranturada saxlanılmışdır. 1959-1962-ci illərdə BDU-nun Kimya fakültəsinin aspiranturasında oxumuşdur. Aspiranturanı bitir­dikdən sonra BDU-nun Üzvi kimya kafedrasında assistent, baş müəllim vəzifələrində işləmişdir. 1965-ci ildən YMB kimyası kafedrasında dosent işləmiş, 1965-1983-cü illərdə isə həmin kafedraya rəhbərlik etmişdir. 1963-cü ildə namizədlik, 1980-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Elmi-tədqiqat işləri əsasən stirol və onun bəzi törəmələrinin izobutilen ilə birgə sopolimerləşmə reaksiyasına, alınmış məhsulların özlülük aşqarı kimi tədqiqinə və alınmış sopolimerlərin destruksiyasının qanunauyğunluqlarına həsr edilmişdir. Apardığı elmi-pedaqoji fəaliyyəti 60 məqalədə, o cümlədən 3 müəlliflik şəhadətnaməsində əks olunmuşdur. Rəhbərliyi ilə 6 elmlər namizədi hazırlanmışdır. Dəfələrlə beynəlxalq və ümumittifaq konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir. BDU-nun «Elmi əsərləri» kimya seriyasının məsul katibi və redaktor müavini olmuşdur.

«Əməkdə fərqlənməyə görə» medalı, «Əlaçı ali məktəb işçisi» fəxri döş nişanı, «Elmi biliklərin təbliği və yayılması sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə» və «Bilik» cəmiyyətinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU