07-06-2017
 

MƏHƏRRƏMOV MƏHƏRRƏM NƏCƏF OĞLU

5 avqust 1937-ci ildə anadan olmuşdur. 1960-cı ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirərək Neft kimyası kafedrasının neft kimyası ixtisası üzrə aspiranturasına daxil olmuşdur. 1963-cü ildə namizədlik, 1985-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1986-cı ildə professor elmi adı almışdır. 1963-cü ildən BDU-nun Üzvi kimya kafedrasında elmi və pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.

1996-cı ildən Üzvi kimya kafedrasında kafedra müdiri və kafedra müdiri müavini vəzifələrində işləyir. Yerli və xarici elmi nəşrlərdə dərc edilmiş 250 elmi məqalənin, o cümlədən, 25 müəlliflik şəhadətnaməsinin və patentin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 30-dan çox magistr dissertasiyası yerinə yetirilmiş, 10 elmlər namizədi hazırlanmışdır. Respublikada ilk dəfə müasir səviyyədə yazılan “Üzvi kimya” dərsliyinin həmmüəllifidir. Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU