07-06-2017
 

ƏZİZOV ƏYYUB TEYMUR OĞLU

12 avqust 1934-cü ildə anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişdir. 1961-ci ildə AMEA-nın Kimya İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1967-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1969-cu ildən BDU-da çalışır. 1987-ci ildən BDU-nun Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasına rəhbərlik edir. Yerli və xarici elmi nəşrlərdə dərc edilmiş 200 elmi, metodik məqalənin, 2 dərslik, 6 dərs vəsaitinin müəllifidir. Respublikanın Əməkdar müəllimi fəxri adına və “Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür. BDU-nun və Kimya fakültəsinin Elmi Şuralarının üzvüdür. 

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU