07-06-2017
 

ƏKBƏROV OKTAY HÜMMƏT OĞLU

10 oktyabr 1939-cu ildə anadan olmuşdur. 1957-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuş və 1962-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1962-ci ildə universitetin aspiranturasına qəbul olunmuş və 1965-ci ildə namizədlik, 1988-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1989-cu ildə professor elmi adı almışdır. 1965-ci ildə BDU-nun Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasında elmi və pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 1989-cu ildən BDU-nun Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professorudur. 1993-1994-cü illərdə Türkiyə Respublikasında Cümhuriyyət Universitetinin professoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1994-cü ildən indiyədək BDU-nun Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Elmi fəaliyyəti əsasən allil monomerlərinin kompleks əmələgətiricilərlə radikal homo- və birgə polimerləşmə reaksiyalarının nəzəri və təcrübi məsələlərinin tədqiqinə aiddir. Yerli və xarici elmi məqalələrdə dərc edilmiş 200-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir. Onlardan 30-a yaxını xaricdə nəşr olunan nüfuzlu jurnallarda çap olunmuşdur. Aparılan tədqiqatların praktiki nəticələrinə aid 5 müəlliflik şəhadətnaməsi və Azərbaycan Respublikasının 5 patentini almışdır. Rəhbərliyi altında 6 aspirant və dissertant dissertasiya müdafiə edərək kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Ali və orta məktəblər üçün Azərbaycan dilində bir sıra dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamışdır. Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüş, Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. AMEA-nın M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvüdür. 

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU