07-06-2017
 

MUSTAFAYEV MƏMMƏD İSMAYIL OĞLU

1944-cü ildə anadan olmuşdur. 1960-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olmuşdur. Üniversitetin 2-ci kursunda Lenin Təqaüdünə layiq görülərək, 3-cü kursda təhsilini M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Üniversitesinin Kimya fakültəsində davam etdirmişdir. 1966-cı ildə Moskva Dövlət Universitetinin Kimya fakültetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1970-ci ildə namizədlik, 1981-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1970-1983-cü illər ərzində Səhiyyə Nazirliyinin Moskva Biofizika İnstitutu və MDU ilə ortaq laboratoriyanın qrup rəhbəri vəzifəsində, 1983-1990-cı illərdə isə, Səhiyyə Nazirliyinin Moskva İmmunologiya İnstitutunda qrup rəhbəri , Baş elmi işçi və İmmunotexnologiya şöbəsinin müdir köməkçisi vəzifəsində işləmişdir. 1990-cı ildən BDU-nun professoru, 1992-1994-cü illərdə Üzvü kimya kafedrasının müdiri və “Süni Antigenlər və Vaksinlər” problem laboratoriyasının rəhbəri olmuşdur. 1993-cü ildən ömrünün sonunadək  Türkiyə Respublikasında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Apardığı çoxsahəli elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 220 beynəlxalq elmi əsərdə, 9 beynəlxalq patentdə, 5 beynəlxalq kitabda və 15 beynəlxalq layihədə öz əksini tapmışdır.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU