07-06-2017
 

GÜLƏHMƏDOV LƏTİF MƏMMƏD OĞLU

5 mart 1940-cı ildə anadan olmuşdur. 1958-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olunmuş, 1963-cü ildə ali təhsilini başa vurmuşdur. 1966-1969-cu illərdə BDU-nun Üzvi kimya kafedrasının əyani aspirantı olmuşdur. 1969-1971-ci illərdə BDU-nun Qeyri-üzvi kimya kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir. 1971-1976-cı illərdə Üzvi kimya kafedrasında assistent, 1976-1982-ci illərdə baş müəllim, 1982-1992-ci illərdə dosent vəzifəsində çalışmışdır. 1992-ci ildən ömrünün axırınadək həmin kafedranın professoru vəzifəsində işləmişdir.

1971-ci ildə namizədlik, 1991-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1992-ci ildə “Üzvi kimya” ixtisası üzrə professor adına layiq görülmüşdür.

Əsas tədqiqat obyektini hidroxinon əsasında çoxfunksiyalı törəmələrin alınması və onların xassələrinin tədqiqi təşkil edir. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti 70 elmi əsərdə, o cümlədən müəlliflik şəhadətnaməsində və metodiki göstəricidə öz ifadəsini tapmışdır. Rəhbərliyi ilə 2 elmlər namizədi hazırlanmışdır. Bu illər ərzində dünya ədəbiyyatında məlum olmayan 350-dən çox yeni üzvi maddə sintez etmişdir.

Moskva, Riqa, Ufa, Tbilisi, Bakı şəhərlərində keçirilən elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU