07-06-2017
 

ƏHMƏDOV İDRİS MƏCİD OĞLU

1 oktyabr 1938-ci ildə anadan olmuşdur. 1956-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1961-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, EA-nın NKPİ-də Üzvi kimya ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1966-cı ildə namizədlik, 1985-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1986-cı ildə professor elmi adı almışdır. 1961-1968-ci illərdə EA-nın NKPİ-da aspirant, kicik və baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1968-1993-cü illərdə Polimer Materiallarıİnstitutunda baş elmi işci və laboratoriya müdiri vəzifəsində, 1993-2007-ci illərdə Türkiyənin Orta Doğu Texniki Universitetində (Ankara) professor kimi çalışmışdır. 2007-ci ildən bu günə kimi BDU-nun Kimya fakültəsinin Üzvi kimya kafedrasının professorudur.

Elmi fəaliyyəti, əsasən, optiki fəal və pirrol birləşmələr kimyası ilə əlaqədardır. 300 elmi əsərin müəllifidir, bunlardan 80-i Avropa jurnallarında cap olunmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə 7 elmlər namizədi və 5 elmlər doktoru hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın Kimya üzrə Ekspert Şurasının, AMEA Elmi tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirmə Komissiyasının Üzvi kimya Problem Şurasının sədr müavinidir.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU