07-06-2017
 

İSMAYILOV VALEH MEHRALI OĞLU

15 mart 1943-cü ildə anadan olmuşdur. 1961-ci ildə Kazan Kimya Texnologiya Universitetinə (KKTU) daxil olmuşdur. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Kimya-texnologiya fakültəsində assistent vəzifəsində işləmişdir. 1967-ci ildə KKTU-nun Üzvi kimya kafedrasının nəzdində Üzvi kimya ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1970-ci ildə namizədlik, 1985-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1986-cı ildə professor elmi adı almışdır. 1973-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Üzvi kimya kafedrasında elmi və pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Üzvi kimya kafedrasında laborant, assistent, baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır. 1988-1993-cü illərdə BDU-nun kimya fakültəsinin dekanı olmuşdur.

Elmi fəaliyyəti karbonilli və β-dikarbonilli birləşmələrin və onların fosforlu analoqlarının kimyəvi xüsusiyyətləri və quruluşlarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 275 elmi məqalənin və dərs vəsaitinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 20-dən çox magistr dissertasiyası yerinə yetirilmiş, 8 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

“Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU