07-06-2017
 

HACIYEV MEYVƏDDİN MAHMUD OĞLU

1939-cu ildə anadan olmuşdur. 1956-cı ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1958-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olunmuş, 1965-ci ildə təhsilini başa vurmuşdur. 1960-ci ildən EA-nın Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda laborant, baş laborant, baş texnik və mühəndis vəzifələrində, sonralar Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Texniki Təhlükəsizlik İnstitutunda mühəndis, Zəylik Filizçıxarma Baş İdarəsində baş mühəndis vəzifələrində işləmişdir. 1967-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasında laborantdan professor vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. 1973-cü ildə namizədlik, 1992-ci ildə «Üzvi kimya» ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyası müdaifə etmişdir. 1995-ci ildə «Neft-kimyası və kimya texnologiyası» ixtisası üzrə professor adına layiq görülmüşdür.

Əsas elmi istiqaməti halogenefirlərin doymamış karbohidrogenlərə birləşmə reaksiyalarının tədqiqi, birləşmə məhsulları əsasında yeni pestisid, inhibitor və flotoreagentlərin alınmasından ibarətdir. Metalların korroziyasına qarşı inhibitorların sintezi və tətbiqi, kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə qarşı pestisidlərin sintezi və tətbiqi sahəsində tanınmış mütəxəssislərdən biridir. Elmi və pedaqoji fəaliyyəti 2 monoqrafiya, 5 dərslik və dərs vəsaitində, 170-dən çox elmi əsərdə, o cümlədən 20 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentlərdə özünü əks etdirir. Macarıstanda Budapeşt Texniki Universitetində, Slovakiyada Bratislava Dövlət Universitetində elmi stajkeçmədə olmuş və elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU