07-06-2017
 

HÜSEYNOV QASIM ZÜLFƏLİ OĞLU

25 may 1940-cı ildə anadan olmuşdur. 1958-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1963-cü ildə BDU-nun kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, EA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1968-ci ildə namizədlik, 1991-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, həmin il professor elmi adına layiq görülmüşdür. 1966-1977-ci illərdə AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kiçik elmi işçi, baş mühəndis, laboratoriya müdirinin müavini və baş elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1977-ci ildən müsabiqə yolu ilə pedaqoji işə keçərək, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş müəllim, dosent və 1984-cü ildən Kimya kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1989-1996-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışmışdır. 1996-cı ildən BDU-nun Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının professoru, 2007-ci ildən isə həm də BDU-nun nəzdindəki “Gənc istedadlar” liseyinin direktorudur.

Elmi fəaliyyəti, əsasən, yeni üzvi maddələrin alınma üsullarına, onların aşqar, inhibitor və analitik reagent kimi tədqiqinə həsr olunmuşdur. Yerli və xarici elmi nəşrlərdə dərc edilmiş 197 elmi əsərin, o cümlədən 18 ixtiranın müəllifidir, bu ixtiralardan ikisi xalq təsərrüfatında tətbiq olunur. Rəhbərliyi ilə bir elmlər doktoru, 8 elmlər namizədi hazırlanmış, 12 magistr dissertasiyası yerinə yetirilmişdir.

“Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olunmuş, Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür. AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D 01.031 Dissertasiya Şurasının üzvüdür.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU