07-06-2017
 

ALLAHVERDİYEV MİRZƏ ƏLƏKBƏR OĞLU

15 sentyabr 1947-ci ildə anadan olmuşdur. 1965-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1970-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, EA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun “Aşqarların sintezinin nəzəri əsasları və təsir mexanizmi” laboratoriyasına “Üzvi kimya” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1974-cü ildə namizədlik, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1992-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1973-1988-ci illərdə EA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kiçik və böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1988-ci ildən həmin laboratoriyanın müdiri vəzifəsini icra etmişdir. 2000-ci ildə müsabiqə yolu ilə BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasına professor vəzifəsinə seçilmişdir. AMEA-nın Kimya Bölməsinin qərarı ilə Aşqarlar Kimyası İnstitutunda “Aşqarların sintezinin nəzəri əsasları və təsir mexanizmi” laboratoriyasına da rəhbərlik etmişdir.

Çoxcəhətli elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri yerli və xarici nəşrlərdə dərc edilmiş 850 elmi əsərdə, o cümlədən 20 kitabda, 105 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentdə öz əksini tapmışdır. Rəhbərliyi ilə 3 elmlər doktoru və 27 elmlər namizədi və ya fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. 1990-cı ildən Respublikada fəaliyyətdə olan doktorluq dərəcəsi verən Müdafiə şuralarının üzvü olmuşdur. 2000-ci ildən BDU-da fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının elmi katibi olub.

“Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanına və “Tərəqqi” medalına layiq görülmüş, “Akademik Yusif Məmmədəliyev adına medal“la, AMEA-nın Fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşdur.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU