07-06-2017
 

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

13 iyun 1951-ci ildə anadan olmuşdur. 1968-1973-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində təhsil almışdır. 1973-cu ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Univeristetinin Kimya fakültəsində aspiranturaya qəbul olmuşdur. 1977-ci ildə Fiziki kimya ixtisası üzrə namizədlik, 2004-cü ildə Kimyəvi kinetika və kataliz ixtisası üzrə doktorluq dissertsiyasi müdafiə etmişdir. 1977-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsində mühəndis, kiçik elmi işçi, assistent, dosent vəzifələrində işləmişdir. 1999-2006-cı illərdə kimya fakültəsinin dekanı olmuşdur. 2003-cü ildən Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiridir. 2006-cı ildən professordur.

Elmi fəaliyyəti çoxkomponentli sistemlər əsasında alınmış funksional, o cümlədən nanostrukturlu materialların termodinamiki, fiziki-kimyəvi və katalitik xassələrinin tədqiqi ilə əlaqədardır. Yerli və xarici elmi nəşrlərdə dərc edilmiş 250-dən çox elmi əsərin, o cümlədən, 10-dan çox dərslik, dərs vəsaiti, metodik göstəriş, 2 patent və 1 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. Seolit katalizi sahəsində 2 monoqrafiyanın həmmüəllifidir.

Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür. “Bakı Universitetinin xəbərləri” jurnalının readaktorunun müavini, Kimya fakültəsinin Elmi Şurasının, BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.011 Dissertasiya Şurasının üzvüdür.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU