07-06-2017
 

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

3 avqust 1949-cu ildə anadan olmuşdur. 1966-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1971-ci ildə həmin fakültəni bitirərək, EA-nın Aşqarlar İnstitutunda Üzvi kimya üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur və SSRİ EA Kimyəvi-fizika İnstitutuna ezam olunmuşdur. 1976-ci ildə namizədlik, 2005-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 2010-cu ildə professor elmi adı almışdır. 1981-ci ildən BDU Üzvi kimya kafedrasında elmi və pedoqoji fəaliyyətə başlamış, baş müəllim, dosent vəzifəsində çalışmışdır. 1977-ci ildən BDU-nun Komsomol Komitəsinin katibi, 1981-1993-cü illərdə BDU-nun Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektoru vəzifəsində işləmişdir.

Elmi fəaliyyəti karbonilli birləşmələrin fosforlaşdırılmasının tədqiq edilməsidir. 190 elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 10-dan çox magistr dissertasiyası yerinə yetirilmiş, 3 elmlər namizədi hazırlanmışdır. 

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU