07-06-2017
 

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

27 noyabr 1972-ci ildə anadan olmuşdur. 1989-cu ildə orta məktəbi medalla bitirərək, Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olunmuş və 1994-cü ildə oranı bitirmişdir. 1994-cü ildə AMEA-nın Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyasıİnstitutunda əyani aspiranturaya daxil olmuşdur. 1998-ci ildə namizədlik, 2009-cu ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2010-cu ildə professor elmi adı almışdır. Əmək fəaliyyətinə 1997-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsində mühəndis kimi başlamış, sonra elmi işçi, böyük elmi işçi və dosent vəzifəsində çalışmışdır. 2010-cu ildən BDU-da Tədris Elektron Mərkəzinə rəhbərlik edir. 2017-ci ildən yeni yaradılmış Tədris Departamentinin müdiri təyin olunub.

Elmi fəaliyyəti, əsasən, tərkibində azot, kükürd və oksigen saxlayan heterotsiklik birləşmələrin sintezi, quruluşu və xassələri ilə əlaqədardır. 145 elmi əsərin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 1 namizədlik və 7 magistr dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. D 02.011 Dissertasiya Şurasının və BDU Elmi Şurasının üzvü, D 02.011 Dissertasiya Şurasının nəzdindəki Elmi Seminarın sədridir. 

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU