07-06-2017
 

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

21 noyabr 1966-cı ildə anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Moskva Yüngül Sənaye Texnologiya İnstitutunun kimya-texnologiya fakültəsini bitirmiş, Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsinin “Metal-kompleks katalizatorları” Elmi-tədqiqat laboratoriyasında mühəndis kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1991-1994-cü illərdə BDU-nun Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının əyani aspirantı olmuşdur. 2000-ci ildə namizədlik, 2013-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1995-2005-ci illərdə “Metal-kompleks katalizatorlar” ETL-ində laborant, 2005-ci ildən Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasında laboratoriya müdiri, 2007-ci ildən həmin kafedranın dosenti, 2014-cü ildən professoru vəzifəsində çalışır.

Elmi istiqaməti sənaye polimerləri və polimer tullantılarının kimyəvi modifikasiyası ilə polifunksional polimerlərin və hibrid kompozitlərin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsindən ibarətdir. Elmi və pedaqoji fəaliyyəti bir sıra metodik vəsait, dərs vəsaiti və monoqrafiyada, 130-dan çox elmi məqalədə, o cümlədən 3 respublika və 1 ABŞ patentində öz əksini tapmışdır.  

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU