07-06-2017
 

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

16 oktyabr 1970-ci ildə anadan olmuş, 1988-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuş və 1997-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. Həmin il BDU-nun kimya fakültəsinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən «Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası» elmi-tədqiqat laboratoriyasına kiçik elmi işçi vəzifəsinə işə götürülmüşdür. 2004-cü ildə namizədlik, 2011-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1997-2007-ci illərdə «Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası» ETL-ində kiçik elmi işçi, 2007-ci ildən Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının dosenti, 2013-cü ildən isə BDU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə professoru vəzifəsində çalışır.

İlk dəfə praktiki əhəmiyyət kəsb edən xalkon, flavanon, digər fenol sıra birləşmələrin sintezini apararaq onların məhlullarını 1H, 13C, 31P, 17O və s. NMR metodları ilə öyrənmiş, quruluş və xassə arasında olan qanunauyğunluqları araşdırmışdır. 120-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 4 kitab və 5 patentin müəllifidir. BDU-da fəaliyyət göstərən Dissertasiya və fakültə Elmi şuralarının üzvüdür.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU