07-06-2017
 

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

18 mart 1970-ci ildə anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1992-ci ildə həmin fakültəni bitirərək Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında üzvi kimya ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1998-ci ildə namizədlik, 2011-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2013-cu ildən BDU-nun Üzvi kimya kafedrasında professor və BDU-nun Nano Araşdırma Mərkəzində aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışır. 2002-2013-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Ümumi və toksikoloji kimya kafedrasında assistent, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.

Elmi fəaliyyəti əsasən supramolekulyar kimya, nanoquruluşların sintezi və sintez olunmuş nanostrukturlaşmış maddələrin tədqiqi ilə əlaqədardır. 70-dən çox elmi məqalə və tədris vəsaitlərinin müəllifidir.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU