07-06-2017
 

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

29 fevral 1972-ci ildə anadan olmuşdur. 1989-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuş və 1994-cü ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək “Analitik kimya” ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul edilmişdir. 1997-ci ildə namizədlik, 2011-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1998-ci ildə BDU-nun Analitik kimya kafedrasında elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamış, müəllim və dosent vəzifələrində, 2013-cü ildən isə professor vəzifəsində çalışır.

Əsas tədqiqat sahəsi müxtəlifliqandlı kom­plekslərin əmələ gəlmə qanunauyğunluqlarının tədqiqi və yüksək analitik göstəricilərə malik təyinat metodikalarının işlənilməsindən ibarətdir. 240 adda elmi əsərin, o cümlədən ali məktəblərin kimya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş 2 dərslik, 1 metodik vəsait və 14 tədris proqramının müəllifidir. 4 ixtiraya görə patent almış və rəhbərliyi ilə 13 magistr dissertasiyası yerinə yetirilmiş, 1 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən D02.011 Dissertasiya Şurasının elmi seminarının sədr müavinidir.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU