07-06-2017
 

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

8 fevral 1961-ci ildə anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1986-cı ildə ali təhsili başa vurmuş və 1987-ci ildə EA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun əyani aspiranturasına daxil olmuşdur. 1991-ci ildə namizədlik, 2012-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1989-1994-cu illər ərzində EA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1994-1995-ci illərdə BDU-nun “Neftin kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi” Elmi-tədqiqat laboratoriyasında, 1995-ci ildən isə Üzvi kimya kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Zərif üzvi sintez” Elmi-tədqiqat laboratoriyasında böyük elmi işçi vəzifəsində işləyir. 70-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən bir monoqrafiya, üç müəlliflik şəhadətnaməsi, 4 patent müəllifidir.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU