07-06-2017
 

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU

1929-1930-cu illərdə ekstern yolu ilə ADU-nun pe­da­qoji fakültəsinin tə­biət şöbəsini bitirmiş və 1930-1932-ci illərdə Azərbaycan Dövlət El­mi Pedaqoji İnstitutunun 2 illik aspiranturasına daxil olmuşdur. 1932-1934-cü illərdə Müdafiə Nazirliyi metod sektoru rəhbərinin müavini vəzifəsində işləmişdir. 1937-ci ildə kimya üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1945-1950-ci illər Azərbaycan Elmlər Akademiyası Neft İnstitutunda analitik laboratoriyanın müdiri, 1951-1952-ci illərdə BDU-nun kimya fakültəsinin dekanı vəzifələrində iş­ləmişdir. 1957-ci ildən ömrünün axırına ki­mi BDU-nun Qeyri-üzvi kimya kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 1960-cı ildə ona «Qeyri-üzvi kimya» ixtisası üzrə professor adı verilmişdir. 1963-cü ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1968-ci ildə «Qeyri-üzvi kimya» ixtisası üzrə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü seçilmiş, 1979-cu ildə «Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi» fəxri adını almışdır. Prof. C.İ.Zül­füqarlı 300-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Rəh­bərliyi ilə 14 elmlər namizədi hazırlanmışdır. 

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU