07-06-2017
 

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

1955-1959-cu illərdə ADU-nun kimya fakültəsində təh­­sil almış və oranı fərq­lənmə diplomu ilə­ bitirmişdir. Həmin il­dən AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İns­ti­tutunda əmək fəa­liy­yətinə başlamışdır. 1967-ci ildə namizədlik, 1980-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1982-ci ildən isə professordur. 3 elmlər doktoru, 15 elmlər namizədi yetişdirmişdir. 200-dən çox elmi əsərin, 40 ixtiranın müəllifidir. O, neft-kimyası və zərif üzvi sintez sahəsində tanınmış alim və görkəmli ictimai xadimdir. SSRİ Ali Soveti Rə­yasət Heyətinin Fərmanı, «Şərəf nişanı» ordeni və «Əmək veteranı» medalı ilə təltif edilmişdir. 2 iyul 2002-ci ildə və 5 mart 2010-cu ildə təkrarən Azər­baycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) seçilmişdir. Azər­baycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 iyul tarixli Sərəncamına əsasən, «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilmişdir.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU