30-06-2017
 

İSMAYILOV VALEH MEHRALI OĞLU

15 mart 1943-cü ildə anadan olmuşdur. 1961-ci ildə Kazan Kimya Texnologiya Universitetinə (KKTU) daxil olmuşdur. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Kimya-texnologiya fakültəsində assistent vəzifəsində işləmişdir. 1967-ci ildə KKTU-nun Üzvi kimya kafedrasının nəzdində Üzvi kimya ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1970-ci ildə namizədlik, 1985-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1986-cı ildə professor elmi adı almışdır. 1973-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Üzvi kimya kafedrasında elmi və pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Üzvi kimya kafedrasında laborant, assistent, baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır. 1988-1993-cü illərdə BDU-nun kimya fakültəsinin dekanı olmuşdur.

Elmi fəaliyyəti karbonilli və β-dikarbonilli birləşmələrin və onların fosforlu analoqlarının kimyəvi xüsusiyyətləri və quruluşlarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 275 elmi məqalənin və dərs vəsaitinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 20-dən çox magistr dissertasiyası yerinə yetirilmiş, 8 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

“Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Digər yazılar

ABDULLAYEV QİYAS

MİRZƏYEV BƏŞİR

ƏBİLOV S.

MƏMMƏDƏMİN ƏFƏNDİ

BƏŞİROV ƏNVƏR AĞAMİRZƏ OĞLU

HÜSEYNOV CƏBRAYIL ƏLƏKBƏR OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU

İSGƏNDƏROV MƏDƏT ƏLİ OĞLU

ƏHMƏDLİ MURTUZA QASIM OĞLU

ƏLİZADƏ İSLAM QAFAR OĞLU

ƏLƏKBƏROVA SƏKİNƏ ƏŞRƏF QIZI

QƏMBƏROV DƏMİR HEYDƏR OĞLU

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

İSMAYILOV VALEH MEHRALI OĞLU

BABAYEV FİKRƏT RZAQULU OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU