18-09-2017
 

Əkbərov Elçin Oqtay oğlu

İş telefonu: 439-02-31 
[email protected]    

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.1983-cü ildə Bakı şəhər 132 saylı orta məktəbi  bitirib.1983-1985 və 1987-1990-cı  illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) kimya fakültəsinin  tələbəsi olub (1984-1986-cı illərdə ordu sıralarında qulluq edib).1990-1999-cu illərdə AMEA Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutunda mühəndis, elmi işçi vəzifəlrində çalışmışıb. 1999-2007-ci illərdə Türkiyə Respublikası Cumhuriyyət Universitetində dosent vəzifəsində işləyib. 2007-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində) “Metalkompleks katalizatorlar” ETL-də böyük elmi işçi vəzifəsinə qəbul olunub. 2011-ci ildən  Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının dosenti, 2015-ci ildən isə həmin kafedranın professoru vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1983-1986, 1987-1990- kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti.
1997- kimya elmləri namizədi.
2010- kimya elmləri doktoru.
2012 –dosent
2015- professor
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1990-1999- AMEA Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutunda mühəndis, elmi işçi
1999-2007- Türkiyə Respublikası Cumhuriyyət Universitetində dosent
2007-,. Bakı Dövlət Universitetində “Metalkompleks katalizatorlar” ETL-də böyük elmi işçi
2011-2015- dosent, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrası, kimya fakültəsi, BDU
2015- indiyədək professor, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrası, kimya fakültəsi, BDU.
100-dən çox əsər .
3 kitab.
3 patent.


1990-1999- AMEA Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutunda mühəndis, elmi işçi
1999-2007- Türkiyə Respublikası Cumhuriyyət Universitetində dosent
2007- Bakı Dövlət Universitetində “Metalkompleks katalizatorlar” ETL-də böyük elmi işçi
2011-2015- dosent, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrası, kimya fakültəsi, BDU
2015- professor, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrası, kimya fakültəsi, BDU.
100-dən çox əsər.
3 kitab.


TƏDQIQAT SAHƏSI

Malein anhidridi və allil monomerləri birgə polimerlərihin sintezi və onlar əsasında kompozisiyaların, sorbentlərin və   nanokompozitlərin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Türkiyə, Rusiya, Qazaxstan, Gürcüstan da olan simpozium və konfranslarda iştirak

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. The Radical Terpolymerization of Heptene-1 with Maleic Anhydride and Styrene. Materials Research Innovations, 2008, v.12, №4, p. 210-212.
2. Аdsorption of uranyl ion from aqueous solutions using crosslinked Allylpropionate-Maleic Anhydride-Styrene terpolymer. Hydrometallurgy, 2009, v.100, № 1-2, p. 76-81.
3. Studies on the uranyl-ions sorption from aqueous solutions by modified hepten-maleic anhydride-styrene terpolymer. Materials Research Innovations, 2010, v.14, №2.
4.  Synthesis and uranyl ion ad¬sorption study of crosslinkedAllylpropionate-Maleic Anhydride-Styrene terpolymer. Turkish J.Chem., 2010, v.34, №1, p.99-108.
5. Sorption of uranyl ions from aqueous solutions using cross-linked maleic anhydride-octene-styrene terpolymer. J. Appl. Polym. Sci., 2010, v.118, p.3570-3575. 
6. Novel functional polymer-sorbent for Adsorption Uranyl ions from aqueous solutions. Iranian Polymer Journal, 2010, v.19 no 9, p.717-725.
7.The modified co-(heptene-1-maleic anhydride)-polymer as an adsorbent for uranyl ions removal from aqueous solutions. Int. Journal of Chem. Sci. And Techn., 2011, vol.1 no 1, pp. 11-20.
8. The Influence of γ-Irradiation on Structuration in Solutions of BNR and properties Films.Open Journal of Phy¬sical Chemistry, 2012, iss. 2, pp.182-184.
9.Modified Maleic Anhydride-allylpropionate-styrene terpolymer as Adsorbent for Removal Copper ions from aqueous solution. International Journal of Research in Chemistry and Environment, v.2, iss.4, Oct., 2012, pp.220-227.
10.Study of the Struture and Parameters of Grid of Hydrogenated Butadiene Rubber cross-linked with Polymer Peroxides.American Journal of Polymer SScience, v.2, iss.5, 2012, pp.122-128.
11. Study of Influence of Copolymer Vinyl Chloride and Vinyl Acetate on the PProperties of Butadiene Nitrile Rubber. International Journal of Composite Materials, 2012, 2(6), 137-141
12. Synthesis and characterization of multiwall carbon nanotube-p-phenylenediamine-Maleic Anhydride-1-Heptene nanocomposite, Journal of Qafqaz University, Physice 2015, v. 3(2), p.112-119.
13.Synthesis of ZnS nanocrystals within Maleic Anhydride-Octene-1-Vinylbutyl ether terpolymer template and its characterizations. International Journal of Advanced Chemical Technology, v.3, iss. 1, 2014, p.14-18.
14. Synthesis and characterization of CdS nanocrystals in Maleic Anhydride-Octene-1-Vunylbutyl Ether terpolymer matrix. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, vol. 81, 2016  p.150-155.
15.Removal of copper ions from water solution by sodium salt of the maleic acid-allylpropionate-styrene terpolymer. Water Science and Technology. 2016, 74(6), 1484-1491

KİTABLAR

1. „Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası“(dərslik)- 2009. 366s.
2. „Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasından praktikum“(dərs vəsaiti)-2014. 224s.
3. “Polimerlərin sintezi”, (dərs vəsaiti), 2012, 180 s.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

2012-2013- BDU Əməkdaşlar üçün 50+50 qrantı.

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı