18-09-2017
 

Məlikov Elvin Yaşar oğlu

Tel.: +994-50-449-10-87 
e-mail: [email protected]
[email protected]

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

07 noyabr 1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Bakı şəhəri, 200 saylı orta məktəbi bitirmişdir. O, 2005-2009-cu illərdə BDU-nun Kimya fakültəsinin bakalavr pilləsində təhsil almış və buranı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək magistratura pilləsinə daxil olmuşdur. Tərtər rayonunda hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra təhsilini davam etdirərək 2012-ci ildə magistratura pilləsini də fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin ildə BDU-da makromolekullar kimyası ixtisasında fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturanın əyani şöbəsinə qəbul olmuşdur. Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Malein anhidridi birgə polimerləri və polivinil spirti ilə karbon nanoboruların funksionallaşdırılması və alınan nanoquruluşların tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işini 2016-cı ildə müdafiə etmişdir və 2017-ci ildə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Elmi tədqiqatla məşğul olduğu müddətdə dəfələrlə Macarıstanın Budapeşt və Szeged şəhərlərində, Avstriyanın Vyana şəhərində, Çexiyanın Praqa şəhərində, Türkiyənin Ankara, Konya və İstanbul şəhərlərində, Gürcüstanın Tiflis şəhərində, İtaliyanın Roma şəhərində, Rusiyanın Moskva Soçi şəhərində, İspaniyanın Madrid və Santa-Kruz (Tenerife) şəhərlərində elmi ezamiyyətlərdə olmuşdur. Elmi ezamiyyətləri zamanı nüfuzlu konfrans və simpoziumlarda iştirak etmiş və bundan başqa Avropanın nüfuzlu universitetlərindən sayılan Szeged Universitetində, Bilkənt Universitetində, Orta Doğu Texniki Universitetində, Gürcüstan Texniki Universiteti və bu qəbildən olan müxtəlif nüfuzlu universitetlərdə təcrübəkeçmələrdə iştirak etmiş və  elmi tədqiqat işləri aparmışdır.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1994-2005 - Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 200 saylı orta məktəb (BMLK)
2005-2009 - Tələbə (Bakalavr), BDU, Kimya fakültəsi (fərqlənmə diplomu)
2010-2012 - Magistrant (Magistr dərəcəsi), BDU, Kimya fakültəsi (fərqlənmə diplomu)
2012-2015 - Doktorant (Kimya üzrə fəlsəfə doktoru), BDU, Kimya fakültəsi
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

2011-2016 - Laborant, “Metalkompleks katalizatorları” elmi tədqiqat laboratoriyası
2016 - Elmi işçi “Metalkompleks katalizatorları” elmi tədqiqat laboratoriyası
2016 - Müəllim “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrası, ingilis və azərbaycan bölmələrində
BDU-nun Gənc Alimlər şurasının Kimya fakültəsindən üzvüdür.
40-dan çox elmi əsəri dərc olunmuşdur.
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Polimerlər; Karbon nanostrukturları; Karbon nanoborular və onların funksionallaşdırılması; Polimer nanokompozitlər; Metal-xalkogenid tipli nanohissəciklər; Polimer/karbon nanoboru tipli nanokompozitlər; Xromato-kütlə spektrometriyası; Termoqravimetrik analiz metodları və s.
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 


1. Synthesis of Maleic anhydride–Styrene–Allyl propionate terpolymer and its Cd2+ modification formation. Materials of 5th Republican Scientific Conference dedicated to 88th anniversary of Heydar Aliyev, p.136–137, May 26–27, 2011, Baku State University, department of Chemistry, Baku, Azerbaijan.

2. Synthesis and characterization of CdS nanocrystals in previously formed template of Maleic Anhydride–Octene 1–Vinyl Butyl terpolymer. International workshop-Materials for Sensor Elements. Nanotechnology Platform for Electronics and Photonics, European commission FP7 program. p.7.; September 26–27, 2011, Baku State University, Baku, Azerbaijan.

3. Synthesis and thermal characterization of CdS nanocrystals in previously formed template of Maleic Anhydride–Octene 1–Vinyl Butyl terpolymer. Azerbaijan Chemistry Journal, p.241–242, Republican Scientific Conference dedicated to 85th anniversary of academician T.N.Shaxtaxtinsky, October 27–28, 2011, ANAS – Institute of Chemical Problems, Baku, Azerbaijan.

4. CdS nanocrystal formation in previously formed template of Maleic anhydride-Octene 1-Vinyl butyl terpolymer and its optical, thermical and surface topological characterizations. International workshop-Introduction of the research potential of BSU to future project partners and establishment of new connections in Central Europe. Nanotechnology Platform for Electronics and Photonics, European commission FP7 program, March 22–25, 2012, University of Szeged, Szeged city, Hungary.

5. CdS nanocrystal synthesis in previously formed template of Maleic anhydride–Octene 1–Vinyl butyl terpolymer and its optical and thermical characterizations. Materials of 6th Republican Scientific Conference dedicated to 89th anniversary of Heydar Aliyev, p.12, May 15–16, 2012, Baku State University, Baku, Azerbaijan.

6. Synthesis of CdS and ZnS nanoparticles in Maleic anhydride–vinyl butyl ether–α olefin terpolymer matrix. Materials of 2nd Republican Fair of Innovative Ideas of Young Scientists, p.155–157, Novkhani settlement, “Olimpik hotel”, June 25–27, 2012.

7. In situ synthesis of Maleic anhydride–Octene 1–Vinyl Butyl/CdS and Maleic anhydride–Octene 1–Vinyl Butyl/ZnS nanocomposites and their characterization with several investigation methods. Materials of 5th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience (SIWAN5), p.128–129, October 24–27, 2012, Szeged, Hungary.

8. Nanocomposites on the basis of functional polymers and carbon nanotubes. International workshop-Review of the commercial exploitability of nanotechnology and photonics related research results generated at BSU and its partners. Nanotechnology Platform for Electronics and Photonics, European commission FP7 program. The Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences and the University of Szeged, Szeged, Hungary, March 19–22, 2013.

9. Synthesis of the nanocomposites on the basis of functional polymers and carbon nanotubes. Conference-FarmWeek-for young scientists, Masalli region, Azerbaijan, May 14-16, 2013.

10. Synthesis and characterization of Polyvinyl alcohol/MWCNT nanocomposite. New Challenges in the Europe Area-Young Scientist's 1st International Baku Forum, May 21-24, 2013, Baku, Azerbaijan.

11. Synthesis of the covalently grafted Functional polymer/MWCNT nanocomposites. International workshop-Sensor elements on base of organic-inorganic hybride materials. Nanotechnology Platform for Electronics and Photonics, European commission FP7 program, May 22-26, 2013, Baku State University, Baku, Azerbaijan.

12. In situ synthesis of CdS and ZnS nanocrystals in the template of Maleic anhydride-Octene-1-Vinyl Butyl ether terpolymer. The twenty-first Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-21), July 21-27, 2013, Canary island, Tenerife, Spain.

13. Synthesis of advanced nanocomposites on the basis of multiwalled carbon nanotubes and functional polymers. Materials of 3rd Republican Fair of Innovative Ideas of Young Scientists, September 16–21, 2013, “Olimpik hotel”, Novkhani settlement, Azerbaijan.

14. Development of new technology for obtaining complex nanomaterials on base of chalcogenide semiconductors. International Conference “Tbilisi-Spring-2014” Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems. Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia, March 6-9, 2014, 97-101.

15. Characterization of multi walled carbon nanotube (mwcnt)-maleic anhydride–octene1/ copper sulphide nanocomposite with instrumental methods. 17th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2014), TUYAP Fair, Convention and Congress Center, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey, 11-13 September 2014.

16. Characterization of deposited CdS nanoparticles on polymer nanocomposite with instrumental methods. 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), Richmond Pamukkale Thermal Hotel, Karahayıt, Denizli, Turkey, 15-17 October 2014.

17. Synthesis and characterization of copper sulfide nanoparticle based multiwall carbon nanotube- Maleic Anhydride-1-Octene nanocomposites. 1st International Scientific Conference of young scientists and specialists. The role of multidisciplinary approach in solution of actual problems of fundamental and applied sciences, ANAS, Baku, Azerbaijan,15-16 October, 2014, 353-355.

18. The multiwalled carbon nanotube- maleic anhydride-octene-1 nanocomposite as the matrix for CdS nanoparticle synthesis. 3rd International Conference “Nanotechnologies”, Nano-2014, Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia, 20-24 October, 2014, p. 80.

19. Synthesis of multiwall carbon nanotube-hexamethylenediamine-maleic anhydride-1-heptene nanocomposite. 3rd International Scientific Conference of Young Researchers. Qafqaz University, Baku, Azerbaijan. April 17-18, 2015. p. 172-173. ISBN 978-9952-468-48-9.

20. Synthesis of Multiwall Carbon Nanotube - p-Phenylenediamine - Maleic Anhydride - 1-Heptene Nanocomposite. International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Sakarya University, Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 27th October-1st November 2015, p.16.

21. Karbon nanoboruların malein anhidridi birgə polimerləri və polivinil spirti ilə funksionallaşdırılması. Doktorant və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransı, May 24-25, 2016.

22. Functionalization  of the multiwall carbon nanotubes to obtain the strengthening additives for concrete. Nano-2016, Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia, October, 2016

23. Çoxdivarlı karbon nanoboruların Malein anhidridi-nonen birgə polimeri ilə funksionallaşdırılması və alınan nanoquruluşların beton möhkəmləndirici əlavələr kimi tətbiqinin araşdırılması. Materials of 11th Republican Scientific Conference dedicated to 94th anniversary of Heydar Aliyev, Baku State University, Department of Chemistry, Baku, Azerbaijan, pp.82–83, May 03–04, 2017.

24. Functionalization of the multiwall carbon nanotubes using poly(vinyl alcohol) to obtain the strengthening additive for concrete. 1st international scientific conference of young researchers, Baku Engineering University, Baku Azerbaijan, May 05-06, 2017, pp. 138-139.

25. Sonochemical synthesis of the CdS nanoparticles within multiwall carbon nanotube-maleic anhydride-1-octene matrix. Proceedings of International Scientific Conference on Sustainable Development Goals, pp. 397-411,  November 24-25, 2017, Baku, Azerbaijan

26. Functionalization of multiwall carbon nanotubes with maleic anhydride - 1-heptene using p-phenylenediamine bridge group. 2nd International Scientific Conference of Young Researchers dedicated to the 95th anniversary of the National leader of Azerbaijan Heydar Aliyev., Baku Engineering University, Baku Azerbaijan, April 27-28, 2018, pp.170-173

27. Synthesis of the multiwall carbon nanotube-maleic anhydride-1-octene/SnS nanocomposite. Materials of 12th International Scientific Conference of postgraduates, masters and young researchers on Actual Problems of Chemistry dedicated to 95th anniversary of National Leader Heydar Aliyev, Baku State University, Faculty of Chemistry, Baku, Azerbaijan, p.194, May 03–04, 2018.

28. Synthesis of the polyethylene terephthalate/CuS nanocomposite with sonication. Materials of 12th International Scientific Conference of postgraduates, masters and young researchers on Actual Problems of Chemistry dedicated to 95th anniversary of National Leader Heydar Aliyev, Baku State University, Faculty of Chemistry, Baku, Azerbaijan, pp.70-71, May 03–04, 2018.

29. E.Y. Malikov, O.H. Akperov, M.B. Muradov. Electrical properties of the CdS nanoparticle based multiwall carbon nanotube - maleic anhydride – 1-octene nanocomposite. International scientific conference «Chemistry, Chemical and Environmental Engineering: Science, Industry and Education» Dagestan State University, Makhachkala, Dagestan, pp.130-131, October 18–19, 2018.

30. M.A. Akbarli, E.Y. Malikov. Thermochemical synthesis of the polyethylene terephthalate/CuS nanocomposite. International scientific conference «Chemistry, Chemical and Environmental Engineering: Science, Industry and Education», Dagestan State University, Makhachkala, Dagestan, pp.240-241, October 18–19, 2018.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 
1. Effect of sonication time on the synthesis of the CdS nanoparticle based multiwall carbon nanotube – maleic anhydride – 1-octene nanocomposites. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 26(5) (2018) 255-262.
2. Facile synthesis route of graphene-like structures from multiwall carbon nanotubes. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 25(9) (2017) 540-544.
3. Synthesisand characterization of CdS nanocrystals in Maleicanhydride–Octene-1–Vinylbutyl Ether terpolymer matrix. Physica E:Low-dimensional Systems and Nanostructures,81 (2016) 150–155.
4. Facile synthesis of CuS nanoparticles deposited on polymer nanocomposite foam and their effects on microstructural and optical properties. European Polymer Journal, 68 (2015) 47-56.
5. Synthesis and characterization of CdS nanoparticle based multiwallcarbon nanotube–maleic anhydride–1-octene nanocomposites. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 69 (2015) 212-218.
6. Synthesis and characterization of multiwall carbon nanotube - p-phenylenediamine - maleic anhydride - 1-heptene nanocomposite. Journal of Qafqaz University, 3 (2) (2015) 112-119.
7. Synthesis and characterization of multiwall carbon nanotube - hexamethylenediamine - maleic anhydride - 1-heptene nanocomposite. Azerbaijan Journal of Physics, 21 (3) (2015) 51-56.
8. Synthesis andcharacterization of polyvinyl alcohol based multiwalled carbon nanotubenanocomposites. Physica E: Low dimensional systems and nanostructures. 61;2014:129-134.
9. Oxidation of multiwalled carbon nanotubes using different oxidation agents like nitric acid and potassium permanganate. News of Baku University. 4;2014:49-59.
10. Review on the functionalization routes of carbon nanotubes. Journal of Qafqaz University 2(1);2014:10-23.
11. Formation of the copper sulphide nanoparticles by ionexchange from electrolyte solutions. International Journal of InnovativeScience, Engineering and Technology, 1(4);2014:352-360.
12. Synthesis of ZnS nanocrystals within Maleic Anhydride-Octene-1-Vinylbutyl ether terpolymer template and its characterizations. International Journal of Advanced Chemical Technology. 3(1);2014:14-18.
13. Synthesis of CdS and ZnS nanocrystals in the template of Maleic anhydride-Octene 1-Vinyl butyl ether terpolymer. Azerbaijan Journal of Physics. 19(4);2013:25-27.
 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
 


2012 - Bakı Dövlət Universitetinin daxili 50+50 qrant layihəsi.

2012-2013 - Qrant. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

2014 - 5-ci Mobillik Qrantı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

2018-2019 - Bakı Dövlət Universitetinin daxili 50+50 qrant layihəsi.

 

TƏCRÜBƏKEÇMƏLƏRDƏ İŞTİRAK
 

2012 - HPLC seminarı. ANT Teknik, Bakı, Azərbaycan.

2013 - ComMat2013 yay məktəbi, Bakı, Azərbaycan.

2013 - “Çoxdivarlı karbon nanoboruların sintez metodları” mövzusunda təlim, Szeged Universiteti, Macarıstan

2013 - “İnstrumental tədqiqat metodlarının öyrənilməsi: Transmission Elektron Mikroskopiya, Skanedici Elektron Mikroskopiyası, Enerji Dispersiv roentgen spektroskopiyası, Rentgen Diffraksiya üsulu, Furye Transformasiya Infraqırmızı spektroskopiyası, Raman spektroskopiyası” mövzusunda təlim, Szeged Universiteti, Macarıstan.

2014 - “Kritik və Davamlı Texnologiyalar üçün 4-cü Təmiz otaq Treyninqi”-Sensorlar. Bilkent Universiteti, UNAM mərkəzi, Ankara, Türkiyə.

2014 - “Mexaniki sınaq metodları” mövzusunda təlim, Szeged Universiteti, Szeged, Macarıstan.

2014 - “Transmission Elektron Mikroskopiya və Skanedici Elektron Mikroskopiya metodları” mövzusunda təlim, Szeged Universiteti, Szeged, Macarıstan.

2016 - “Müasir müəllimin fərdi işçi planının (syllabus) tərtibi” mövzusunda SABAH qrupları müəllimləri üçün təşkil olunmuş təlim, ADA Universiteti, Bakı, Azərbaycan.

2017 - 19-cu Ümumdünya Gənclər və Tələbələr Festivalı, Soçi, Rusiya.

2017 - Multidisiplinar Elmi Forum-2017, Azərbaycan Elm Assosiasiyası, Bakı, Azərbaycan.

2017 - Nanoelm və Nanotexnologiyanın Tətbiqi mövzusunda 7-ci Beynəlxalq Seminar (IWANN-7) - Gələcək enerji üçün nanotexnoloji həlllər. Bilkent Universiteti, UNAM mərkəzi, Ankara, Türkiyə.

2018 - Müəllimlərin təkmilləşdirmə kursu, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan.

 

MÜKAFATLARI
 

2016 - Gənclər üçün Prezident Mükafatı - əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 29 yanvar 2016-cı il tarixli müvafiq Sərəncamı ilə təltif olunmuşdur.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı