21-09-2017
 

Əsgərova Ülviyyə Fəxrəddin qızı

Tel.: (99412)510-10-48

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitenin kimja fakultəsini bitirib. Aləlidir. İki evladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1986-1991 - tələbə, BDU 
1991-1994 - aspirant, Aşqarlar kimyası institutu, AMEA
1997 - k.e.n. Aşqarlar kimyası institutu, AMEA

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991-1996 - muhəndis,k.e.i., Aşqarlar kimyası institutu, AMEA. 
1996-dan - baş laborant, assistent, baş muəllim, BDU.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Fitostirinlərin fonunda zullaların və lipidlərin oksidləşməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr oluynmuş „Ekologiya:təbiət və cəmiyyət problemləri“ Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr 2007, Сумгаит, 2000 год.

2. ΙΙΙ Международная конференция « Экология и охрана окружающей среды». Изоферментный спектр лактатдегидрогеназы структур мозга белых крыс различных возрастов на фоне месячного витаминного и безвитаминного питания.  Ф.Б.Аскеров, Х.Г.Панахова, У.Ф.Аскерова.

3. "Свободные радикалы, антиоксиданты и старение" Материалы 3-ой Международной научной конференции. 2016. Астрахань, стр.23-26.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Pоль фермента глутаматдегидрогеназы в регуляции физиологических механизмов воздействия глутамата на внутриклеточную пластичность мозга при безбелковом питании. Журнал «Здоровье»,№3,2006.
2. Синтез и пластифицирующие свойства эфиров цис-эндометилентетрагдрофталевой кислоты. Журнал «Химические проблемы» , № 3,2008.
3. Реакции пропионовой кислоты с этиламином. Журнал «Химические проблемы» №1, 2007.
4. The investigation of alkylation of benzylidene malononitrile with benzoylacetone and acetoacetanilide. F N Naghiyev, A M Maharramov, I G Mammadov, A N Khalilov, S A Musayeva, U F Asgarova, X N Aliyeva and M A Allahverdiyev . Baku State University, Azerbaijan . International Conference on Organic Chemistry. August 10-11, 2016 Las Vegas, Nevada, USA. Supporting Journals

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı