29-09-2017
 

Bünyad-zadə İradə Aydın qızı

Tel: +(994) 012 438-25-32
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1978-ci ildə 82 №-li orta məktəbi gurtarıb, indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə gəbul olunub. 1983-ci ildə Universiteti bitirərək, AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunda  2000-ci ilə gədər işləyib. 2000-ci ildən  Bakı Dövlət Universitetinin  Kimya fakültəsində çalışır.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1978-1983 - Kimyaçı, Müəllim, Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1986-1990 - Aspirant, AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu
1990 - k.e.n.,  AMEA  Aşqarlar Kimyası İnstitutu
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1983-1985 - Mühəndis, Aşqarlar Kimyası İnstitutu
1985-1990 - Baş mühəndis,  Aşqarlar Kimyası İnstitutu
1990 - 2000 - Elmi işçi, Aşqarlar Kimyası İnstitutu 
2000-2014 - Elmi işçi, “Metalkompleks katalizatorları” ETL Bakı Dövlət Universiteti 
2014-  bu vaxta kimi  - Aparıcı elmı işçi, “Metalkompleks katalizatorları” ETL

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Polimerlərin oksidləşdirmə xlorfosforlaşması ilə kimyəvi modifikasiya
Polimer nanokompozitlərin sintezi
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 

2016 - lV International Scientific conference of Young researcher, 29-30 april, 2016, Qafqaz University, Baku.
2016 - lX Бакинская Международная Мамедалиевская конференция по нефтехимии, 4-5 октября, 2016, Баку
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1. A.A. Azizov, R.M.Alosmanov, A.M.Maharramov I.A.Buniyadzadeh, Acid base and sorption properties of phosphorus containing polymeric sorbent, Materials Research Innovations, Volume 14, No 5, 2010 , p. 414-418
2. A.A.Azizov, H. F. Hajiyeva Р.М.Алосманов A. A. Garibov A. M. Maharramov I. A. Bunyad-Zadeh Equilibrium particularities of phenol sorption from aqueous solutions onto phosphorus containing sorbent,  Materials Research Innovations, V.14, N. 2, April 2010 , pp. 169-172(4)
3. A.A. Azizov, R.M.Alosmanov, A.M.Maharramov I.A.Buniyad-zadeh, Sorption of Some heavy metals ions by phosphorus—containing polymer sorbent in dependence from medium acidity. J. Int. Environmental Application&Science 2011, Vol.6(3):448-451.
4. USA Patent application, US 2013/0284968 A1
5. Phosphorus-containing reagents for thin oil films removal. Verlag: Lambert Academic Publishing. Germany-2014, p.63. G. N. Bədalova, R.M.Alosmanov, I.A.Buniyad-zadeh
6. V.M. Akhmadov, Sulaiman Alfadul, A.A. Azizov, R.M.Alosmanov, A.M.Maharramov, I.A.Buniyad-zadeh, Modification of industrial divinyl rubber by oxidative chlorophosphorylation and assess-ment of metal ion removal efficiency of obtained polymer sorbent. Polish journal of Chemical Technology, 2015, v. 17, issue 2, p.112-118.
7. Phosphorus containing polybutadiene rubber – bentonite hybrid composite as adsorbent for removal of rhodaminine 6G from water,  Aliyeva S.B., A.A. Azizov, R.M.Alosmanov, I.A.Buniyad-zadeh, issue 14 , v. 49 , p.2347-2364, 2016.
 

KİTABLAR
 

1. А.И. Ахмедов, И.А.Буният-заде Химия вязкостных присадок, Изд-во «Элм», 1993
2. Фосфорсодержащие ПАВ для удаления тонких нефтяных пленок Бадалова Г.Н., Алосманов Р.М., Буният-заде И.А.  LAP LAMBERT Academic Publishing, Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Deutschland/ Германия (научная брошюра)
 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
 

1."Synthesis of Poly functional Polymeric Adsorbents with Nano-size Pores for different Waste Waters Purification from Heavy Metals, Oil and Oil Products'' King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) (Saudi Arabia) (2010-2012, KAСST-BSU AZ/02)
2. Synthesis of polyfunctional polymeric sorbents for different waste waters purification from heavy metals ions. Science development foundation under the president  of the Republic of Azerbaijan, EİF-2011-1(3)-82/68/4-М-40 (01.10.2011- 30.09.2013).

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı